top of page


Jagodić

porijeklo prezimena


 

"Najstariji zavičaj Jagodića je, verovatno, bio u Polimlju. Ali, kako ni jagoda nije samonikla, ni njihova porodica nije nastala tek usatljivanjem sadašnjeg prezimena. Ali to bi mogao biti roman, Povest o Jagodićima."

R. D. Rakić & V. Stanisavljević - Koreni

 

 

Dobro došli na web sajt porodice Jagodić

Svi nosioci našeg prezimena su dobro došli da podele svoja predanja i izvore

-----------------

Willkommen auf der Website der Familie Jagodić

Alle Träger dieses Nachnamens sind herzlich eingeladen, ihre Überlieferungen zu teilen

-----------------

Welcome to the Jagodić family website

All bearers of this surname are welcome to share their lore with us

kontakt

Hvala - Danke - Thank you

Blog
bottom of page