top of page

Slavonija pod Osmanlijama 1537. godine
Po osvajanju Slavonske Požege se u prvom popisu iz 1540. godine spominju pet nahija: Svilna, Kaptol, Podgor, Hruševa i Granica.

U selu Didina Rika (danas Djedina Rijeka u Čaglinu) spomije se Petar Jagodić.U Didinoj Rici tada ima 10 kuća, čije baštine posjeduje Ali, sin Abdullah’a.

Petar Jagodić sa svom bratom Ištvanom (ili Stefan) obrađuje jednu baštinu.

Zbog novih doseljenika selo već pet godina kasnije raste na 22 kuća.
Posle 1579. godine broj stanovništva pada rapidno.

U selu Alije Abdullaha nalazi se samo još 6 kuća, dvije muslimanske i četiri hrišćanske.

Njive obrađuju samo još trojica seljaka, naime Petar Jagodić, Iva Peročević i Ištvan Antol.

Izvor: Puvarija (Tomislav Wittenberg, 1998)

58 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page