top of page

genetsko porijeklo tuzlanskih
Jagodića

 

Foto 17.05.22, 00 02 14.jpg

Testirani rod:

  • Jagodići iz Živinica, BiH (osnovni test na 23 markera)

  • Jagodići iz Živčića, BiH (osnovni test na 23 markera)

yDNK rezultat: I2a-L621 (>PH908>FT14506?)

Izvori:

O porijeklu:

Bošnjaci Jagodići iz Živinica i Tuzle potiču prema predanju od Mehmeda Jagodića, rođen 1812. godine u Gornjoj Jagodini kod Višegrada. Odatle se sa svojim šest sinova preselio u selo Živčić kod Tuzle. Jagodići se spominju kao Jagode u Osmanskom popisnom defteru iz 1850. godine. Tu se u Đurđeviku kod Živinica, pod kojim su popisani Živčići, spominje Mehmed sin Mustafe Jagoda, rođen 1800. godine. Ukupno su Jagode brojali samo jedno domaćinstvo.

Prema popisu seoskih naselja iz 1991. godine je Jagodića Bošnjaka, tada Muslimana, bilo u sljedećim selima: Tojšići, Kalesija (2) Prijanovići, Kladanj (1) Brnjica, Živinice (19) Đedino, Živinice (5) Dubrave Gornje, Živinice (4) Đurđevik, Živince (132) Kršići, Živinice (3) Šerići, Živinice (3) Višća Donja, Živinice (33) Živinice Gornje, Živinice (5)

Genetska genealogija:

Putem genetičkog istraživanja na Y hromozomu sa 23 Y-STR markera je testiranom Jagodiću utvrđena haplogrupa I2a1a-L621. Pripadnici osnovne haplogrupe I2 potiču od paleoevropskih lovaca-sakupljača koji su naseljavali evropski kontinent od vremena paleolita. Raznovrsnost mlađih mutacija poput L621 ukazuje na to da je njihovo ishodište najvjerovatnije bilo na području jugozapadne Evrope – preciznije na području tkz. franko-kantabrijskog refugijuma odakle je pokrenuta rekonolizacija Evrope nakon posljednjeg ledenog doba. Na osnovu vrijednost 19 na Y-STR haplotipu DYS448 možemo sa sigurnošću utvrditi da testirani Jagodići pripadaju mlađoj podgrani PH908 koja je prema projekciji YFull projekta formirana prije oko 1950 godina. Pripadnost podgrani PH908 smo uspjeli potvrditi i upoređivanjem haplotipova sa ostalim uzorcima u bazi podataka. Najviša diverzifikacija i distribucija podgrane PH908 je observirana na području zapadnog Balkana i u zemljama Istočne Evrope, gdje je posebito uočljiva raznovrsnost uzvodnih grana poput S17250 i Y3120, što ukazuje na njeno istočnoeropsko porijeklo. TMRCA (najbliži drevni zajednički predak) svih pripadnika podgrane PH908 je prema YFull-u živio prije oko 1700 godina što sugerira da se južna ekspanzija PH908 populacije najvjerovatnije odvijala sa seobom Slavena u 6. i 7. vijeku nove ere. Upoređivanjem Y-STR markera prediktujemo da Jagodići pripadaju još mlađoj mutaciji FT14506 (formiranoj prije oko 1550 godina prema YFull-u) koja se nalazi u okviru PH908. Sudeći po relativnoj bliskost sa Bošnjacima i Srbima pozitivnim na eksplicitno balkanski ogranak FT14506>Y179535, mogli bi smo pretpostaviti da bi i Jagodići mogli biti pozitivni na Y179535, što bi se moglo utvrditi putem Big Y-700* testa na Family Tree DNA.

Srodni rodovi po yDNK:

Putem upoređivanja Y-STR markera testiranog Jagodića sa uzorcima u bazi Bošnjačkog DNK projekta smo identifikovali najbliže poklapanje sa Ahmićem iz Ahmića kod Viteza s kojim dijeli 19 od 23 zajedničkih markera i sa Šurkovićem iz Plava s kojim također dijeli 19 od 23 markera. Ahmić je pozitivan na SNP FT14506 dok je Šurkoviću utvrđen nizvodni SNP Y179535.

Pojam #Tuzla #Višegrad #Živinice #Živčić

Screenshot 2022-06-06 085521.jpg
Screenshot 2022-06-06 085937.jpg

distribucija mutacije I2a-PH908 po phylogeographer.com

Download.png
bottom of page