top of page

13. Decembar 1434: Proboje Jagodić u Njegušima
Pomeni crnogorskih plemena u kotorskim spomenicima, Risto Kovijanić (1963):


Risto Kovijanić u svome djelu „Pomeni crnogorskih plemena u kotorskim spomenicima“ iz 1963 pronalazi Jagodiće u Boki Kotorskoj, tačnije ispod Lovćena u Njegušima.

Priboje Jagodić krajem 1434. kao cijenjeni trgovac jemči za Milka Pribilovića, koji diže kredit od 30 perpera za svitu u Kotoru.
50 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comentários


bottom of page