top of page

24. Novembar 1431: Radoje Jagodić i razbojnici Prijepoljskog kraja

Aktualisiert: 11. Jan. 2022


Trgovina sa Mlečanima nudila je ogromnu mogućnost i zaradu onima, koji su bili spremni za avanturu.Među takvima su se našle i porodice Vukotići, Stekoviči i Jagodići, kojima su predeli Podrinja i Dobrovačkog Primorja bile dobro poznata.

Pisanim ugovorom 24. novembra 1431. godine, ove tri porodice zajedno podižu kredite u Ragusi (Dubrovnik), kako bi sproveli svoje razne trgovačke projekte na području od Gackog polja, preko Foče do Beograda na Dunavu. U prvom ugovoru piše:


"Nos Radoe Jagodich, Radiuoi Stechouich et Vigagn Vuchotich confitemur quod super nos et omnia nostra bona obligamus nos dare et soluere ser Damiano de Menze ducatos auri sedecim cum... ...Judex ser Andreas de Volzo et Nicola de Stella testis. 24.11.1431, Debita Notariae, XV, 145v."

Kaže "Mi, Radoje Jagodić, Radivoje Steković i Viganj Vukotić priznajemo svoju dužnost i obavezujemo se da ćemo isplatiti gospodinu Ser Damiano de Mente 17,5 dukata u zlatu... itd... Sudija Ser Andreas de Volco i svedok Nikola de Stella. 24.11.1431, Debita Notariae, XV, 145v."

U to vreme, Prijepolje se kao mesto pljačke u nekoliko dokumentima pominje u mletačkim arhivima.

Neko vreme posle ugovora, Radoje Jagodić sa svom saradnikom Radivojem Stekovićem ulazi u trgovinu soli u Bosni.


Saznajte više u narednim objavama.


Izvori

  • Konj u srednjovjekovnoj Bosni, E. Kurtović:

    • Deb. Not. XV, 145v, 24.11.1431, Radoe Jagodich

    • Deb. Not. XV, 165v, 06.02.1432, Rade Jagodich

    • Cons. Minus. VI, 259, Radoie Jagodich


172 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Kommentare


bottom of page